Meny Stäng

Köpvillkor

Dessa köpvillkor gäller för användarkonton som tillhandahålls på Naturvetenskap.se, av Naturvetenskap Sverige handelsbolag (med organisationsnummer 969774-4549, härefter kallat Naturvetenskap Sverige).

Genom att godkänna detta avtal bekräftar du också att du är över 16 år gammal.

Tjänsten och dess innehåll

Vid köp av användarkonto är det endast tillgång till ett användarkonto under 12 månader som avses. Inga produkter kommer att levereras i fysisk form till dig. Tjänsten använder sig av cookies för att fungera.

Användarkontot är personligt, men får lov att delas inom familjen. För din egen säkerhet bör du använda ett unikt lösenord för ditt användarkonto, i det fall någon kommer över dina inloggningsuppgifter.

Avtalstid och uppsägning

Efter att 12 månader har passerat från köptillfället inaktiveras kontot. Det går fortfarande att logga in på ett inaktivt konto, men det åtnjuter inga av de fördelar som följer med ett aktivt konto. Om förnyelse önskas loggar kunden in på sitt konto och väljer att betala för en ny period. Tjänsten behöver inte sägas upp då den betalas i förväg varje 12-månadersperiod, och löper automatiskt ut då denna tid passerat.

Hantering av personuppgifter

Se vår integritetspolicy.

Betalning

Betalning sker i förskott för tillgång till tjänsten under en period om 12 månader. Dina betalningsuppgifter hanteras av PayPal. Naturvetenskap Sverige hanterar således inga bank- eller kortuppgifter.

Användning av tjänsten

Kunden ansvarar för att de följer nedanstående villkor:

  • Kund måste hålla sina inloggningsuppgifter privata. Om inloggningsuppgifterna till kontot sprids på internet kommer Naturvetenskap Sverige att kontakta kunden och be att inloggningsuppgifter byts ut.
  • Kund har inte rätt att försöka komma över information som denne inte är avsedd att ha tillgång till. Detta inkluderar bland annat tillgång till andra användarkonton, personuppgifter, databaser, eller administration av systemet som sådant.
  • Kund försäkrar att de genom sina handlingar inte medvetet stör driften av hemsidan eller bryter mot svensk lag.

Brott mot någon av dessa villkor kan leda till temporär avstängning av användarkontot medan ärendet utreds.

Ångerrätt

Du har rätt att inom 14 dagar från köp när som helst kontakta oss för att ångra ditt köp, varefter köpesumman återbetalas. Det går också att anvämda den standardmall för utnyttjande av ångerrätt som finns på Konsumentverkets hemsida.

Ansvarsbegränsning

Naturvetenskap Sverige tar inget ansvar för eventuella fel, skador, eller extra kostnader som kan uppkomma genom användningen av tjänsten.

Ändring av villkor

Naturvetenskap Sverige förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera köpvillkoren. Datum då senaste uppdatering av köpvillkoren skedde visas längst ned på denna sida.

Övrigt

Om du vid något tillfälle känner dig missnöjd med ditt köp är det bara att kontakta oss, så försöker vi lösa det.