Meny Stäng

Empirisk formel

En empirisk formel beskriver förhållandena mellan de olika atomslagen i en molekyl. Den säger dock ingenting om hur stor molekylen är, utan beskriver endast förhållandet mellan atomerna. Ett sätt att få fram dessa värden är genom analytisk kemi då man kan bestämma de relativa beståndsdelarna i molekyler.

Glukos har exempelvis summaformeln C6H12O6 men den har den empiriska formeln CH2O då de nedsänkta siffrorna alla kunde delas med 6.

Hur man räknar med empirisk formel

Många uppgifter angående empirisk formel består i att man får veta hur mycket av varje atomslag som finns i molekylen uttryckt i massprocent. Du ska sedan bestämma empiriska formeln för molekylen.

Lösningsmetod:

1. Förutsätt att du har 100 g av ämnet.

2. Använd massprocenten för att bestämma hur stor massa du har av respektive atomslag.

3. Räkna ut substansmängderna av respektive atomslag.

4. Jämför substansmängderna med varandra genom att dela alla substansmängder med den minsta substansmängden, och få fram förhållandet.

5. Om du inte får fram heltal (exempelvis 1,33 eller 1,5) så kan du multiplicera upp talen i den empiriska formeln tills du har heltal.

Övningsuppgifter

Här finns en övningsuppgift om att beräkna den empiriska formeln för en förening. För att få tillgång till övningsuppgifterna behöver du ett studentkonto eller skolkonto.

Nästa artikel handlar om summaformler.