Meny Stäng

Aerosoler

Ännu en form av blandning är en aerosol. En sådan består av mycket små partiklar som är utspridda i en en gas. Exempel på detta är dimma, som utgörs av små vattendroppar som svävar i luften eller rök, som består av små fasta partiklar som också de hålls svävande i luften. Till och med luften runt omkring oss är en slags aerosol – naturliga och mänskliga utsläpp har gett upphov till små koncentrationer av partiklar som flyger runt i den.

Eftersom partiklarna respektive gasen inte är helt blandade i en aerosol är det en heterogen blandning.