Meny Stäng

Grupper

De olika atomslagen är ordnade i olika rader (horisontella) och kolumner (vertikala). Varje kolumn kallas för en grupp och alla atomslag som finns i samma grupp har i regel (undantag finns, särskilt bland metallerna) lika många valenselektroner och därmed liknande egenskaper baserat på vilken typ av kemiska bindningar de skapar. Litium, natrium och kalium bildar tillsammans med ett par andra atomslag som också bara har en valenselektron periodiska systemets första grupp (markerad lila i bilden nedan).

Huvudgrupper

Grupp 1-2, samt 13-18 kallas för huvudgrupper, och har specifika namn. I tabellen nedan ser du vad huvudgrupperna kallas och vad de har för utmärkande drag.

Grupp

Valens-e

Egenskaper

Exempel

1. Alkalimetaller

1

Lätta, mjuka metaller, som lätt reagerar med andra ämnen och gärna avger sin enda valenselektron.

Litium, natrium, kalium

2. Alkaliska jordartsmetaller

2

Ungefär samma som grupp 1. Vissa medlemmar är vanliga i jordskorpan.

Magnesium, kalcium

13. Borgruppen 3 Generellt icke-reaktiva, och har metallegenskaper. Bildar ofta oxider. Bor, aluminium

14. Kolgruppen

4

Kan bilda 4 kovalenta bindningar. Mycket viktiga i levande organismer.

Kol, kisel

15. Kvävegruppen

5

Kan bilda 3 kovalenta bindningar.

Kväve, fosfor

16. Syregruppen
(kalkogener)

6

Många av atomslagen bildar gärna mineraler i närvaro av metaller.

Syre, svavel

17. Halogener

7

Tar ofta upp en elektron för att få ädelgasskal. Bildar lätt salter. Håller ihop två och två med atomer av samma atomslag.

Fluor, klor, brom, jod

18. Ädelgaser

8
(2 i heliums fall)

Reagerar inte så lätt med andra ämnen.

Helium, neon, argon

Som du kanske märker sammanfaller antalet valenselektroner i dessa grupper med gruppens sista entalssiffra. Detta gäller för grupperna 1-2 och 11-18.

Övergångsmetaller

Atomslagen som finns i grupperna 3-12 kallas för övergångsmetaller (eller övergångselement). De har generellt en eller två elektroner i sitt valensskal. Deras näst yttersta elektronskal är delvis fyllt, och fylls gradvis ju längre till höger vi kommer i det periodiska systemet.

Övningsuppgifter

Här finns två övningsuppgifter som kräver ett studentkonto eller skolkonto. Dessa uppgifter är temporärt öppna pga ett feedbackformulär.

Uppgift 1Svar

I vilken grupp finns atomslagen syre (O), natrium (Na) och uran (U)?

Syre ligger i grupp 16, natrium i grupp 1 och uran i grupp 3 (det är en aktinoid).

Uppgift 2Svar

Koppar är en utmärkt ledare av elektrisk ström. Förklara varför det då inte är oväntat att även silver och guld leder ström mycket bra.

Alla tre atomslagen ligger i samma grupp och har därför en liknande struktur på sina yttersta elektroner, som är de som bestämmer många egenskaper (bland annat ledningsförmågan).

Du kan nu antingen läsa på om grupp 1 och grupp 2, eller lära dig mer om perioder.