Meny Stäng

Fotosyntes

Fotosyntes är en av de två sätt som koldioxid försvinner ur atmosfären. Det andra sättet är upplösning i haven och därefter deponering som kalksten.

Fotosyntesen kan i kort beskrivas som en kemisk process där energi från solljus tillsammans med koldioxid och vatten skapar glukos (socker) och syrgas:

\( \mathrm{ 6CO_2 + 6H_2O + solljus \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2} \)

\( \mathrm{ koldioxid + vatten + solljus \longrightarrow glukos + syrgas} \)

Kolet binds in i nybildat växtmaterial, vilket kan ätas av andra organismer som växer och metaboliserar kolet via respirationen för att skapa energi, och koldioxid återförs till atmosfären. Dessa organismer kan (i flera led) bli uppätna, och kan i sin tur när de dör antingen brytas ned av mikroorganismer och återföras som koldioxid till atmosfären, eller inlagras i jord och efter ett antal miljoner år bli till exempelvis olja (inte lika vanligt).

Fotosyntesen fixerar kolet i koldioxid som socker i växter, alger och bakterier, som sedan blir uppätna av andra organismer.

Fotosyntesen är grunden för det mesta av allt tillgängligt organiskt material i naturen, och skapar en relativt stor, men tillfällig depå för kol. Majoriteten av den biomassa (organiskt material som finns i levande organismer) som skapas återförs snabbt till atmosfären via respiration, nedbrytning och förbränning.

I nästa artikel går vi igenom det andra sättet som koldioxid tas bort från atmosfären, i kolcykeln och vatten.