Meny Stäng

Vad som behövs för att det ska brinna

För att något ska kunna börja brinna och sedan fortsätta brinna finns det tre krav som måste vara uppfyllda. Känner man till dessa blir inte inte bara lättare att sätta igång en förbränningsreaktion, utan också att släcka en eld. I den här artikeln berättar vi mer om dessa krav.

Brandtriangeln. Eldfotot är taget av Wikimedia Commons-användaren MarcusObal och hela bilden är licensierad under CC BY-SA.

De tre kraven är som följer:

1. Bränsle – Detta är det som vi ser brinner. Det kan vara ved, bensin, eller något annat brännbart.
2. Syretillgång – För att förbränning ska kunna ske måste elden ha tillgång till syre.
3. Värme – Det är värmen som startar och håller igång förbränningsprocessen. Hur mycket värme som behövs är olika för olika ämnen. För att stearin ska börja brinna behövs till exempel en temperatur på 400 °C, medan fosfor börjar brinna redan vid 60 °C. Den temperatur vid vilken ett ämne börjar brinna kallas antändningstemperatur.

Dessa krav kan vi illustrera med den så kallade brandtriangeln (se bild ovan). För att något ska kunna brinna krävs det att alla tre krav är uppfyllda, dvs. att triangeln är fullständig. Är den inte det, slocknar elden.

Om man vill släcka en eld måste man alltså störa ett eller flera av dessa krav och för att göra detta finns olika metoder.

 

KvävningKvava-eld

Ett av de enklaste sätten att släcka en eld är att stänga ute syret, vilket man kallar för att kväva elden. När du ska släcka
ett stearinljus finns det till exempel speciella ljussläckare som man sätter över ljuset och som stänger ute syret från elden.

På det här sättet kan man också släcka allvarligare bränder. Börjar det brinna i en gryta kan man till exempel lägga på ett lock för att hindra syret från att komma till och om det börja brinna i någons kläder funkar en tät filt bra för att få stopp på elden. Man kan också spruta vatten på det som brinner, eftersom vattnet blir till vattenånga som stänger ute syret (1 liter vatten kan bilda så mycket som 1 700 liter vattenånga!). Även pulverbrandsläckare fungerar på detta sätt – pulvret stänger ute syret och bildar dessutom gaser som också hjälper till med detta.

Skulle det börja brinna riktigt rejält i ett rum – så pass mycket att man måste utrymma det – ska man tänka på att stänga till fönster och dörrar ordentligt. Då kommer elden få mindre syre och på så vis få det svårare att brinna.

Kylningkyla-elden

Ett annat sätt att släcka en eld på är genom att ta bort värmen – kyla den. Det gör man oftast genom att hälla vatten på själva eldhärden, eftersom det går åt värmeenergi när vattnet förångas. Som vi redan har sett ger denna metod dessutom en kvävningseffekt.

Tänk dock på att aldrig försöka släcka brinnande matolja på detta sätt – risken är stor att det kommer att stänka brinnande fettdroppar som kan sprida elden vidare och dessutom skada dig. Släck i stället sådana bränder genom kvävning. Brinner det i en stekpanna med olja är det därför bättre att sätta på ett lock och på så vis störa syretillgången.

Vid brand i elektriska apparater ska man också vara försiktig med den här metoden – vattnet kan leda till kortslutning och förvärra situationen. Dra därför alltid ut kontakten innan du häller vatten på till exempel en brinnande brödrost (som man hellre bör släcka genom kvävning). Man kan också använda kolsyrebrandsläckare som inte ger något kladd alls utan kväver och kyler elden med hjälp av gasen koldioxid, som tränger undan syret.

 

Ta bort bränsletta-bort-branslet

Slutligen kan man också släcka en brand genom att ta bort bränslet. Detta kallar man också för lämpning. Vid exempelvis skogsbränder försöker brandmännen ibland få stopp på elden genom att såga ner träd i närheten så att branden inte ska sprida sig. Utan bränsle blir det ju nämligen ingen eld enligt brandtriangeln.

Så kan man tänka själv också. Börjar det till exempel brinna i en gardin gäller det att snabbt få undan brännbara saker i närheten. Likaså bör man se till att inte ha en flaska etanol (brandfarligt) stående allt för nära en brännare, för att undvika en olycka. Man kan också se till att få bort det som brinner om sakerna runtomkring inte är så lätta att flytta.

Du kan läsa mer om brandskydd på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida MSB.se.