Meny Stäng

Medicin

medicinbild1

Medicin är läran om att upprätthålla hälsa och behandla sjukdomar. Medicinen är således en bred vetenskap och begreppet används i väldigt många olika sammanhang. De flesta av oss använder dock oftast begreppet i en annan betydelse; som synonym till ordet läkemedel.

Människan är ett enastående exempel på liv. Hon är ur flera synvinklar inte unik – de byggstenar som bygger människan är desamma som bygger allt liv på jorden. Den genetiska informationen, som bär på ritningarna till allt hos en individ, skrivs med samma språk hos allt levande. Den absoluta majoriteten av alla de biologiska processer som existerar delar människan med nästan alla andra livsformer. Ändå särskiljer hon sig från mängden. Genom att evolutionen har gett människan egenskaper som tankeskärpa – snarare än muskelstyrka – har vi kunnat tillgodose oss själva med en enorm förståelse för världen omkring oss. Vi har också haft stora möjligheter att bygga upp en kunskapsbank som fortlöpt genom generationerna. Det mesta vi vet om vår tillvaro, men också om oss själva, kommer av att nya lärdomar och kunskaper spridits mellan människor och på så sätt stannat kvar hos oss genom historien. På detta sätt har vi skaffat oss själva stora kunskaper om hur människokroppen i sig fungerar. Vi har också en stor kunskap om hur man behandlar tillstånd där någon del av kroppen inte fungerar som den ska.

Medicinen rymmer många vetenskaper. Under kategorin medicin kommer vi främst att behandla den del av den teoretiska medicinen som handlar om den friska kroppen. Vi kommer i mindre grad att fokusera på sjukdomar. Om du tycker att någon del av innehållet borde utvecklas eller om du av någon annan anledning vill kommentera artiklarna går det bra att mejla oss.