Meny Stäng

Matematik

Matematiken är en av de äldsta vetenskapliga disciplinerna, med rötter flera tusen år bakåt i historien. Till skillnad från de naturvetenskapliga disciplinerna som studerar den den observerbara verkligheten (atomer, molekyler, celler, ekosystem, galaxer med mera), studerar matematiken olika typer av abstrakta tankefigurer såsom tal, geometriska figurer, samband och mönster.

Dessa abstrakta idéer är intressanta i sig att studera, men de kan också användas för att beskriva och modellera den observerbara verkligheten runt omkring oss. Matematiken spelar därför en avgörande roll inom nästan all modern naturvetenskap – alltifrån atomfysik till populationsekologi.

Fokuset för våra matematikartiklar här på Naturvetenskap.se kommer främst vara att hjälpa läsaren bygga upp en intuitiv förståelse för de matematiska verktyg om är mest relevanta för grundläggande kemi, fysik och biologi. För en mer heltäckande genomgång av skolmatematiken rekommenderar vi vår samarbetspartner Eddler.se, som erbjuder filmade genomgångar och interaktiva övniningsuppgifter för högstadiet och alla gymnasiets kurser.