Meny Stäng

Vad är en cell?

Bilder på olika sorters celler.

Biologer brukar säga att celler är den minsta levande byggstenen i alla organismer. Allt som lever består alltså av en eller flera celler, som i stora drag liknar varandra. Du själv består till exempel av flera biljoner celler, en bakterie av en enda liten cell och en blåval av flera biljarder och åter biljarder celler.

Celler kan variera mycket i storlek – från minimala bakterieceller som bara är någon mikrometer i diameter till äggulan i ett ägg som är en enda centimeterstor äggcell. De flesta celler är dock några tiotals mikrometer i diameter. En mikrometer är en tusendels milimeter, eller en miljontedels meter.

Det är cellerna som ger en organism dess egenskaper och som producerar de ämnen som behövs för att organismen ska överleva. Det är celler i växternas blad som driver fotosyntesen, det är muskelceller som sätter din kropp i rörelse när du är ute och springer och det är celler i hjärnan som hjälper dig att läsa, förstå och förhoppningsvis minnas den här texten.

Det är också celler som ligger bakom de färgämnen, så kallade pigment, som ger din hud, ditt hår och dina ögon dess färg. Det är celler som tillverkar ämnena som bryter ner maten i din mage och det är celler som utvinner energi ur näringen. Celler har alltså en mycket viktig roll i livet.

Som artiklarna i kemisektionen förklarar består cellen, liksom allt annat, i sin tur av massvis med atomer, som är många gånger mindre än en cell. Det som trots detta gör cellen till den minsta levande byggstenen är att varje liten cell faktiskt uppfyller kraven för liv (läs mer om dessa krav här). De har en ämnesomsättning, de kan ofta röra sig lite och svarar på stimuli.