Meny Stäng

Evolution

Evolution är ett centralt begrepp inom biologin. Evolution beskriver de förändringar som sker i allelfrekvensen (allel = anlag, specifik gen) hos en population. Dessa variationer i allelfrekvenser uppkommer genom att avkomman inom populationen ärver olika anlag beroende på naturligt urval, där de mest framgångsrika allelkombinationerna ofta resulterar i att individen får para sig, och genetisk drift där slumpen spelar in på vilka individer som överlever och kan föröka sig.

Om man separerar en population från originalpopulationen och inte låter dessa komma i kontakt med varandra så kommer man förr eller senare att skapa en ny art. Detta beror på att den avskilda populationens gener skiljer sig allt för mycket från originalpopulationen för att kunna föröka sig med den.

Det finns flera varianter på hur en allel (gen) skapas från början, och det finns även många sätt som utvecklingen av en ny art kan ske på.

Läs mer om allt detta i menyn till vänster.