Meny Stäng

Naturvetenskaplig frågeställning

En naturvetenskaplig frågeställning är en frågeställning kring den yttre observerbara världen. Det finns tre tumregler som kan användas för att utvärdera en naturvetenskaplig frågeställning:

 1. En naturvetenskaplig frågeställning måste ha ett (mätbart) svar.
 2. En naturvetenskaplig frågeställning måste baseras på (natur)vetenskapliga principer.
 3. En naturvetenskaplig frågeställning måste sättas i ett sammanhang.

Dessa tumregler kan användas för att granska och förbättra dina och andras naturvetenskapliga frågeställningar.

Några exempel på frågeställningar

 • Vilket är det bästa sättet att träna?

Vi kontrollerar frågeställningen mot tumreglerna:

 1. (Mätbart) svar: Det finns inget specificerat som kan mätas. Vad är bäst? Bäst kondition? Bäst styrka? Minst risk för sjukdom eller skador?
 2. Vetenskapliga principer: Det finns ingenting i frågeställningen som säger emot någon vetenskaplig princip.
 3. Sammanhang: Inget sammanhang finns angett. Vem ska det gälla för? Vilken typ av träning handlar det om?

Detta är alltså en rätt så dålig naturvetenskaplig frågeställning. Den brister i mätbara svar, och sammanhang.

 • Hur många personer behövs för att byta en glödlampa?
 1. (Mätbart) svar: Vi har en tydlig mätparameter. Hur många personer som behövs.
 2. Vetenskapliga principer: Det finns ingenting som säger emot en vetenskaplig princip.
 3. Sammanhang: Sammanhanget är mycket otydligt. Vilken typ av glödlampa? Var sitter den någonstans? Vilka personer ska hjälpas åt för att byta den?

Frågeställningen är alltså bristande vad gäller sammanhang.

 • Hur många liter olivolja behövs för att en raket ska ta sig till omloppsbana runt jorden om den vid avfyrning väger 20.000 kg och avfyras ifrån Spaceport Sweden i Kiruna?
 1. (Mätbart) svar: Ett mätbart svar finns angett. Hur många liter av olivolja som behövs.
 2. Vetenskapliga principer: Här brister det helt och hållet. Olivolja används inte för att skjuta upp raketer.
 3. Sammanhang: Sammanhanget är väl angett. Vad som ska skjutas upp, vikten, och varifrån.

Det som denna fråga faller på är de vetenskapliga principerna. I övrigt är den välkonstruerad och hade kunnat mätas om man hade frågat efter exempelvis raketbränsle.

 • Varför är gräs grönt?
 1. (Mätbart) svar: Det finns ett svar på frågan, men det är extremt svårt att ställa upp en hypotes utan förkunskap om väldigt specifika saker.
 2. Vetenskapliga principer: Inga problem här.
 3. Sammanhang: Sammanhanget är okej angett. Gräs i allmänhet hade kunnat testas.

Problemet med denna frågeställning är att det är mycket svårt att ställa upp ett test för att mäta svaret. Vi hade blint behövt testa med att extrahera olika saker ifrån en gräs-mix för att analysera de gröna delarna. Frågeställningen är allt för bred för att ha ett enkelt mätbart svar.

Sammanfattning

En naturvetenskaplig frågeställning måste:

 1. Ha ett mätbart svar.
 2. Vara baserat på (natur)vetenskapliga principer.
 3. Avgränsas genom att sättas i ett sammanhang (vem, vad, hur).

Övningsuppgifter

Fler Övningsuppgifter

Här finns fyra övningsuppgifter som handlar om att bedöma hur bra olika naturvetenskapliga frågeställningar är. För att få tillgång till övningsuppgifterna behöver du ett studentkonto eller skolkonto.