Meny Stäng

Baskonstanten

När man vill räkna ut hur mycket hydroxidjoner som en bas har skapat i en lösning använder man sig av baskonstanten Kb.

Baskonstanten är kopplad till jämviktskonstanten vid en basreaktion, och visar hur mycket hydroxidjoner som skapas. För en svag bas kommer reaktionen att vara förskjuten åt vänster, och väldigt få av basmolekylerna har tagit upp protoner. För en stark bas är reaktionen förskjuten åt höger, och få eller inga av basmolekylerna finns kvar.

\( \mathrm{Bas + H_2O \rightleftharpoons OH^- + Syra}\)

\( K_{\mathrm{b}}= K\mathrm{\times [H_2O] = \frac{[OH^-] \times [Syra]}{[Bas]}}\)

Man lägger in vattenkoncentrationen i Kb för att slippa ha med och dela med ett varje gång man räknar på det. Koncentrationen av vatten är dessutom i stort sett konstant i en vattenlösning.

Kb har därmed enheten mol/dm3.

  • Om Kb är högt är det en stark bas.
  • Om Kb är lågt är det en svag bas.

Man kan även minuslogaritmera Kb, och få ut pKb på en bas.

  • Om pKb är högt är det en svag bas.
  • Om pKb är lågt är det en stark bas.

 

Något som är viktigt att tänka på är att speciellt svaga baser fungerar som jämvikter. Om vi på något sätt höjer hydroxidjonskoncentrationen i lösningen kommer jämvikten för den svaga basen att förskjutas åt vänster, då den korresponderande syran på höger sida i reaktionsformeln ger ifrån sig protoner.

\(\mathrm{Bas + H_2O \rightleftharpoons OH^- + Korresponderande\:syra}\)

 

Det är väldigt ovanligt att man ser tabeller över baskonstanter. Detta beror på att Ka och Kb beskriver två besläktade egenskaper, och dessa kan kopplas ihop med hjälp av vattnets protolyskonstant. Sambandet är:

\(K_\mathrm{a}\cdot K_\mathrm{b} = K_\mathrm{w}\)

Vilket vi även kan skriva som:

\( \mathrm{p\mathit{K}_a + p\mathit{K}_b = p\mathit{K}_w}\)

För en syra har vi en viss syrakonstant. Den korresponderande basens baskonstant kan beräknas via formlerna ovan.

 

Viktiga formler

\( \mathrm{\mathit{K}_{b} = \frac{[OH^-] \times \:[Syra]}{[Bas]}}\)

\( \mathrm{p\mathit{K}_b = -\lg(\mathit{K}_b)}\)

\( \mathrm{\mathit{K}_b = 10^{-p\mathit{K}_b}}\)

\( \mathrm{\mathit{K}_a \cdot \:\mathit{K}_b = \mathit{K}_w}\)

\( \mathrm{p\mathit{K}_a + p\mathit{K}_b = p\mathit{K}_w}\)