Meny Stäng

Vad är en blandning?

Kemister skiljer på blandningar och rena ämnen. Men vad är egentligen skillnaden? I den här artikeln försöker vi reda ut begreppen.

För att uttrycka sig enkelt består rena ämnen alltid av bara en sorts molekyler (i vissa ämnens fall rör det sig i stället om andra enheter, till exempel fria atomer). Rent vatten består till exempel bara av just vattenmolekyler, rent socker bara av sockermolekyler och rent helium bara av fria heliumatomer.

Men i naturen är rena ämnen en ovanlighet – det är mycket vanligare att ämnen är blandade med varandra på olika sätt. Man brukar säga att en blandning består av två eller flera sorters molekyler eller atomer som är mer eller mindre fria från varandra.

Observera att det är stor skillnad på begreppen ”blandning” och ”kemisk förening”. En kemisk förening innehåller förvisso flera olika atomslag, men dessa sitter ihop och bildar en enda sorts molekyler eller salter och är därför ingen blandning. Läs mer om begreppet kemisk förening här.

Låt oss titta på ett par exempel. I figuren nedan finns modeller av fyra olika behållare (märkta A-D) med olika innehåll. I modellerna motsvaras röda bollar av syreatomer och blå bollar av kväveatomer. Vilka av dem som innehåller blandningar och vilka som innehåller rena ämnen ska vi nu ta en närmare titt på.

Fyra behållare med blandningar och rena ämnen.

Behållare A innehåller syrgasmolekyler (två syreatomer som sitter ihop). Eftersom den bara innehåller en slags molekyler måste det vara ett rent ämne.

Behållare B innehåller bara kvävgasmolekyler (två kväveatomer som sitter ihop) och är därför också ett rent ämne.

Hur är det ställt med behållare C då? Jo, i den hittar vi både syrgasmolekyler och kvävgasmolekyler. Behållare C innehåller alltså två sorters molekyler varför innehållet är en blandning.

I behållare D hittar vi kvävedioxidmolekyler (en kväveatom som sitter ihop med två syreatomer). Eftersom behållaren är tom så när som på dessa kan innehållet inte vara annat än ett rent ämne. (Däremot är kvävedioxid en kemisk förening eftersom molekylerna innehåller två atomslag.)

 

Övningsuppgifter

Testa dig själv! Nedan följer fem olika rena ämnen eller blandningar – din uppgift är att komma fram till vilka som är blandningar respektive rena ämnen.

ExempelSvar

En sockerbit.

En sockerbit består i stort sett bara av sockermolekyler och kan därför betraktas som ett rent ämne.

ExempelSvar

Hallonsaft.

Hallonsaft är en blandning av bland annat sockermolekyler och vattenvattenmolekyler samt aromämnen och färgämnen.

ExempelSvar

Utspädd svavelsyra.

Utspädd svavelsyra består förutom av svavelsyramolekyler också av vattenmolekyler (när man späder ut något tillsätter man vatten). Vi har alltså att göra med en blandning.

ExempelSvar

Luft.

Luft är en blandning av bland annat kvävgas och syrgas men också små mängder koldioxid och ädelgaser (läs mer om dett i artikeln om luft i menyn till vänster).

ExempelSvar

Kranvatten.

Ett lite lurigt exempel. Till stor del består kranvatten av just vattenmolekyler, men faktum är att en liten andel består av olika salter och gaser som inte renats bort i reningsverket. Det är alltså en blandning. När kemister vill ha helt rent vatten i sina försök måste de därför använda speciellt vatten som har renats mycket noggrant.

Blandningar delas upp i flera olika grupper, vilket nedanstående figur över materiens indelning illustrerar. Du kan läsa mer om de olika blandningarna i menyn till vänster.

Begreppskarta över hur materia indelas. Klicka för att få mer information om olika blandningar eller använd menyn till vänster.