Meny Stäng

Suspensioner

suspension. En bild av Oskar HenrikssonEn suspension är en annan typ av heterogen blandning. Den består av hela, fasta bitar av ett ämne som är jämnt utblandade i en vätska. För att en suspension ska kunna uppstå får det fasta ämnet inte vara lösligt i vätskan eftersom det då i stället hade bildats en lösning.

Exempel på en suspension är sand och vatten (där sanden är de hela bitarna och vattnet vätskan). En sådan suspension är dock inte särskillt långvarig eftersom vattnet inte är speciellt trögflytande och de förhållandevis stora sandkornen dras neråt av tyngdkraften. När detta händer är de fasta bitarna inte längre jämt utspridda och blandningen inte längre en suspension.

En mer långvarig och användbar suspension är målarfärger, som består av små bitar av ett pigment som är suspenderade i en blandning av diverse olika ämnen som ger färgen rätt konsistens och andra önskvärda egenskaper.

Även drickchoklad är en (mycket god) suspension. I det fallet utgörs de fasta bitarna av kakaopulver, och vätskan av mölken.