Meny Stäng

Summaformel

En summaformel (även kallad molekylformel) är en exakt angivelse av hur många atomer av varje slag som finns en molekyl av ämnet.

Till skillnad från den empiriska formeln (som enbart anger förhållanden mellan de olika atomslagen), så innehåller summaformeln både information om förhållandena mellan atomslagen och den faktiska mängden av respektive atomslag i ämnet.

En summaformel kan innehålla strukturell information

I en summaformel går det till viss del att inkludera information om strukturen på ämnet. Detta gäller speciellt vid organiska föreningar. Man kan exempelvis separera ut en karboxylsyra-grupp genom att skriva den som på slutet av strukturformeln som -COOH. När man går på detta vis skapar man något som kan kallas för en förenklad strukturformel. Detta går vi igenom mer i de kommande artiklarna.

Hur man räknar med summaformel

Många uppgifter angående summaformel består i att man få veta massprocenten av respektive atomslag i molekylen, samt dess molmassa.

Lösningsmetod:

1. Förutsätt att du har en massa lika stor som molmassan.

2. Använd massprocenten för att bestämma hur stor massa du har av respektive atomslag.

3. Räkna ut substansmängderna av respektive atomslag.

4. Substansmängden är lika med de nedsänkta siffrorna i molekylformeln.

Övningsuppgifter

Här finns en övningsuppgift om hur man räknar med summaformler. För att få tillgång till övningsuppgifterna behöver du ett studentkonto eller skolkonto.

Nästa artikel i serien handlar om strukturformler.