Meny Stäng

Celler delar sig

Celler nybildas genom celldelning under vilken en cell blir två. På cellnivå kallas celldelning även för reproduktion, då det skapas två exakta kopior (dotterceller) av originalcellen (modercellen).

När en cell delas till två så delas också hela cellens innehåll. Detta innebär att cellen måste duplicera i princip allt sitt innehåll; DNA, organeller, proteiner, osv, innan delning för att båda dottercellerna ska kunna klara sig. 

Celldelning är helt avgörande för att flercelliga organismer (som t.ex. oss människor) ska kunna växa och överleva. Helt avgörande är det vid sexuell reproduktion, och påföljande tillväxt när en ny människa blir till. Även hos fullvuxna individer behövs celldelning, då celler kontinuerligt dör av olika anledningar, och därmed måste ersättas.

Celldelning i flercelliga organismer är strikt kontrollerad vad gäller när och hur den ska se. Om dessa kontrollsystem sätts ur funktion hos ett fåtal celler som börjar dela sig utan kontroll så utvecklas cancer.

Celldelning är grunden för hur genetiskt material förs vidare genom evolutionen. Genom att genomföra exakta (eller nästan exakta) kopior av modercellens DNA så förs det genetiska arvet vidare till nya celler.

När det sker små felaktigheter i nedärvningen av DNA (så kallade mutationer), skapas förutsättningarna för att nya egenskaper utvecklas hos en dottercell, vilket är anledningen till att vi ser så många olika typer av celler, då det från början bara fanns en urcell som allt liv härstammar ifrån.