Meny Stäng

Allmänt om titrering

Titrering är en kvantitativ analysmetod. Målet är att få information om en lösning av ett visst ämne med okänd koncentration. Till exempel kan man vara vara intresserad av halten C-vitamin i appelsinjuice, hur stor koncentratonen av ättiksyra är i en flaska ättika eller hur mycket metalljoner som finns i ett dricksvattenprov.

Allmänt utförande

Principen för den typisk titrering är denna:Titreringsutrustning. En byrett innehållande titrant hålls uppe av stativ och klämma. Under byretten finns en E-kolv som innehåller titranden.

 • Ta noggrant ett prov av den okända lösningen (titranden, blå i bilden) och placera det i en e-kolv. Provet kan exempelvis bestå av 5.00 mL ättika med okänd koncentration.
 • För att få information behöver man ofta utnyttja någon slags känd information. Vi plockar därför fram en lösning (titrator eller titrant, violett i bilden) av känd koncentration av ett annat ämne. Detta andra ämne ska kunna reagera med det intressanta ämnet. För ättikan är en 1.00 M NaOH-lösning ett bra val av känd lösning.
 • Häll den kända lösningen i en byrett. En byrett har en kran som gör att man kan droppa i kända lösningen lite åt gången, samt noggrann gradering som gör att man kan hålla koll på exakt hur mycket av den kända lösningen som har tillsats.
 • Droppa försiktigt i den kända lösningen i e-kolven och rör noggrant om under tiden. Övervaka reaktionen med en indikator (mer om hur detta fungerar i de olika artiklarna till vänster). Fortsätt tills indikatorn visar att reaktionen har skett fullständigt (man säger då att du har nått ekvivalenspunkten). De flesta indikatorer visar detta genom att byta färg.
 • Anteckna hur stor volym av den kända lösningen som behövdes. I fallet med ättikan skulle 13.03 mL kunna vara realistiskt.
 • Använd reaktionsformeln och det du vet om koncentrationsberäkningar och stökiometri för att beräkna den okända koncentrationen. I fallet med ättiksyran är reaktionsformeln \[\mathrm{CH_3COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O}\,.\] Notera att molförhållandet är 1:1. 13.03 mL 1.00 M NaOH motsvar ca. 0.01303 mol NaOH vilket alltså motsvarar 0.01303 mol ättiksyra i det okända provet. Vi dividerar med 5.00 mL och får fram att den okända koncentrationen var 2.61 M.

Några felkällor vid titrering

 • Provet av den okända lösningen hade fel volym. Exempel: I stället för att pipettera upp 5.00 mL pipetterade du upp 5.05 mL ättika.
 • Den kända lösningens koncentration var felaktig. Exempel: Natriumhydroxiden hade kanske koncentrationen 1.92 M i stället för 2.00 M.
 • Du avläste byretten fel. Exempel: Det såg kanske ut som du hade tillsatt 12.95 mL NaOH, men i själva verket tillsatte du 13.05 mL.
 • Du tolkade indikatorn fel. Reaktionen hade kanske inte alls skett fullständigt när du slutade titrera.

Tips och trix

Använd gärna feedbackfunktionen för att skicka in egna titreringstips.

 • Utför hellre flera titreringar med små prover (fem stycken titreringar på 5.00 mL av ättikan är bättre än en enda titrering på 25.00 mL av ättikan). Räkna ut ett medelvärde av dina resultat. Detta minskar inverkan av tillfälliga fel som slarv.
 • Om du är osäker på om indikatorns verkligen har bytt färg kan du anteckna ett preliminärt resultat. Droppa sedan i lite mer titrator och se vad som händer med färgen.
 • Bild på buktig vattenyta i byrett. Korrekt avläsning är 13.05.Var försiktig med stänk, som kan uppstå vid häftig omrörning eller om du droppar i titrator alltför häftigt. Detta är särskilt viktigt om du titrerar på små volymer. Om det sitter fast massa titrand eller titrator på e-kolvens väggar kan du försöka spola ner detta med destillerat vatten.
 • Vätskenivån i en byrett är buktig, och avläsningen ska ske längst ner på den buktiga vattenytan. Ögonen ska om möjligt vara i nivå med vätskan vid avläsningen. Korrekt avläsning av byretten till höger är 13.05.