Meny Stäng

Tabellföring

I och med att många frågor inom både stökiometri och jämvikt kräver att man ska bedömma förändringar i vissa reaktanter eller produkter beroende på förbrukningen av andra är det viktigt att kunna föra tabell över förändringar.

 

Tabell för stökiometri och jämvikt

Säg att vi har reaktionen:

\(\mathrm 2A + 5B \rightleftharpoons\: C + 8D\)

Denna är ganska svår att hålla koll på med alla förändringar.

Säg nu att vi innan jämvikten får ställa in sig har 5 M av A, 9 M av B och 2 M av C. Inget av D finns från början.

När jämvikt ställt in sig har vi 2,58 M av C.

Bestäm jämviktskontanten för reaktionen.

 

Denna uppgiften är inte helt lätt att lösa utan att ställa upp det med tabell.

 

Så här bör en tabell se ut:

Reaktonsformel 2A + 5B \( \rightleftharpoons\) C + 8D
Före reaktion              
Förändring              
Vid jämvikt              

 

Vi fyller i de värden vi får från uppgiften:

Reaktonsformel 2A + 5B \( \rightleftharpoons\) C + 8D
Före reaktion 5   9   2  
Förändring              
Vid jämvikt         2,58    

 

Reaktionen går åt höger, det på vänster sida förbrukas.

Efter att ha konstaterat detta kan vi ställa upp uttryck för förändringen. Vi använder oss av koefficienterna för att beskriva förändringen hos varje ämne:

Reaktonsformel 2A + 5B \( \rightleftharpoons\) C + 8D
Före reaktion 5   9   2  
Förändring -2x   -5x   +x   +8x
Vid jämvikt         2,58    

 

Vi uttrycker koncentrationerna vid jämvikt för alla ämnena.

Reaktonsformel 2A + 5B \( \rightleftharpoons\) C + 8D
Före reaktion 5   9   2  
Förändring -2x   -5x   +x   +8x
Vid jämvikt 5-2x   9-5x   2,58   8x

Konstatera att x = 0,58 M (förändringen i C: 2+x=2,58)

Vid jämvikt har vi med andra ord:

\(\mathrm [A] = (5-2\times 0,58) M= 3,84 M\)

\(\mathrm [B] = (9-5\times 0,58) M = 6,1 M\)

\(\mathrm [C] = 2,58 M\)

\(\mathrm [D] = 8\times 0,58 M = 4,64 M\)

 

Vi uttrycker detta i jämviktsekvationen som för denna reaktionen ser ut såhär:

\(\mathrm{K} = \frac{[C]\times [D]^8}{[A]^2\times [B]^5}\)

Sätt in värdena och beräkna K.

\(\mathrm{K} = \frac{2,58 \times 4,64^8}{3,84^2 \times 6,1^5} (mol/dm^3)^2 = 4,451 (mol/dm^3)^2\)

 

Mer avancerat än så är det inte. Tabellföring på förändring är ett kraftfullt verktyg som kan rädda dig ur felaktiga antaganden och slarvig uppskrivning av förändring