Meny Stäng

Gymnasiekemi

Välkommen till gymnasiekemin! Här finns artiklar som är tänka att hjälpa dig som studerar på gymnasiet, eller helt enkelt vill lära dig mer om kemi än det man lär sig på högstadiet. Informationen du hittar här är menad som ett komplement till de läroböcker man vanligtvis har i gymnasiet. Vårt mål är att erbjuda fördjupat och förhoppningsvis lite annorlunda perspektiv på kemin, och därmed göra det enklare för dig att bygga upp en djup helhetsförståelse för ämnet.

Figuer och formler med kopplig till gymnasiekemin

Gymnasiekemin är till skillnad från högstadiekemin mer inriktad på att kvantitativt (dvs. matematiskt) förklara kemiska fenomen. Man lägger även fokus på att övergripande förklara hur kemiska bindningar fungerar, hur organiska molekyler är uppbygda och reagerar med varandra, hur kemin som sker i levande organismer fungerar samt kemiska analysmetoder. Mer exakta kursplaner och kunskapskrav finns på Skolverkets hemsida.

Som vi nämnde är en viktig del av gymnasiekemin att kunna räkna på olika saker. Vi har av denna anledning försett många av våra artiklar med räkneuppgifter, för att ge dig en möjlighet att applicera det du precis har lärt dig i artikeln.

För att sätta gymnasiekemin i ett historiskt sammanhang har vi även gjort en tidslinje över viktiga upptäckter i kemins historia.