Meny Stäng

pH

Syror och baser har viktiga funktioner i kemiska reaktioner. För att greppa hur syror och baser fungerar bör man först lära sig vad pH är för något.

 

Vad är pH?

pH är ett mått på hur mycket oxoniumjoner H3O+ det finns i en lösning. Man brukar säga att pH-skalan sträcker sig från 0-14, men det finns tal både över och under dessa. H3O+ skrivs även ofta som H+ i kemiska sammanhang, detta på grund av att det bara är H+ som förflyttar sig och reagerar. Ju mer H3O+ som finns i vattnet, ju mindre är pH.

 

Hur beräknar man pH? 

pH kan på ett förenklat sätt definieras såhär:

\( \mathrm{ pH = -\lg \left(\frac{[H^+]}{mol/dm^3}\right)}\)

Vad detta i praktiken betyder är att man tar minuslogaritmen av koncentrationen av H+ (eg. H3O+) för att beräkna pH. Att vi delar det hela med enheterna mol/dm3 har att göra med att pH inte har en enhet, och att vi därför måste göra oss av med enheten på vätejonskoncentrationen i formeln.

I destillerat 25-gradigt vatten finns det 107 mol/dm3 H+. Med andra ord är [H+] = 107 mol/dm3, och

\( \mathrm{ pH = -\lg (10^{-7}) = 7}\)

 

Hur beräknar man [H+] om man vet pH?

Det är bra om man kan beräkna pH, men det är ännu bättre om man även kan räkna ”baklänges” och ta reda på hur stor koncentration av vätejoner (oxoniumjoner) man har i lösningen. Detta görs med följande formel:

\( \mathrm{ [H^+] = 10^{-pH} mol/dm^3}\) vilken ofta skrivs som: \( \mathrm{ [H^+] = 10^{-pH}}\)

 

Viktiga formler

\( \mathrm{ pH = -\lg \left(\frac{[H^+]}{mol/dm^3}\right)}\) vilken ofta skrivs som: \( \mathrm{ pH = -\lg ([H^+])}\).

\( \mathrm{ [H^+] = 10^{-pH} mol/dm^3}\) vilken ofta skrivs som: \( \mathrm{ [H^+] = 10^{-pH}}\).