Meny Stäng

Grundämnen

Begreppet grundämne kan ha två betydelser. Dessa två är:

  1. En typ av atom som innehåller en viss mängd protoner i atomkärnan.
  2. Ett ämne som består endast av en typ av atomer.

Vi går igenom dessa en och en i rubrikerna nedan.

1. En typ av atom som innehåller en viss mängd protoner i atomkärnan (atomslag)

Det första som tolkningen av begreppet grundämne kallas ofta för atomslag, och syftar på en av de ca 120 upptäckta typerna av atomer. Respektive atomslag har ett unikt atomnummer (som baseras på mängden protoner).

Alla atomslag har ett kemiskt tecken, vilket är en förkortning av ett längre namn på atomslaget.

Några exempel på grundämnen (atomslag):

Antal protoner Namn Kemiskt tecken
1 Väte H
2 Helium He
6 Kol C
20 Kalcium Ca

När man skriver ett kemiskt tecken finns det en mängd med information som kan höra till.

  • I nedre vänstra hörnet kan man skriva in atomnumret (antalet protoner i atomkärnan). Detta utelämnas ofta då atomnumret redan indirekt är utskrivet via det kemiska tecknet.
  • I övre vänstra hörnet finns masstalet (summan av antalet protoner + neutroner).
  • I övre högra hörnet kan man skriva in laddning om det är en jon det handlar om. Laddningen som skrivs in är nettoladningen ifall det är flera laddade atomer i samma beteckning.
  • I nedre högra hörnet skrivs antalet atomer in (om det finns fler av samma atomslag). Om siffran är 1 så utelämnas den.
Beskrivning av den information som kan bifogas när man skriver ett kemiskt tecken. I detta fall en kalciumjon.

Notera att alla dessa delar inte visas på samma gång. Om man kollar på enskilda atomer/joner kan informationen om masstal och atomnummer förekomma. Om man däremot kollar på kemiska ämnen och föreningar så förekommer oftast bara informationen som skrivs till höger, dvs laddning och antal atomer.

2. Ett ämne som består endast av en typ av atomer

Den andra definitionen av grundämne är ett kemiskt ämne som består endast av ett atomslag. Vi kan kolla på exempelvis atomslaget syre (O). Syre som ensam atom är inte stabil, utan den bildar grundämnet O2, vilket ibland kallas för syrgas. Den nedsänkta tvåan efter den kemiska beteckningen indikerar att den består av två atomer.

Sammanfattning

Ett grundämne kan alltså syfta på antingen atomslag, vilket är vilken typ av atomer det handlar om, eller grundämne som i kemiskt ämne som består av endast ett atomslag.

Om man säger ”grundämnet natrium”, kan man alltså syfta på antingen natriumatomer i allmänhet (atomslaget), eller metallen natrium (kemiskt ämne som endast består av natriumatomer).

För att skilja mellan de två använder man ofta ordet atomslag för den första tolkningen av grundämne, för att undvika den förvirring som uppstår pga de dubbla betydelserna.

Övningsuppgifter

Övningsuppgift 1Svar

Vad är ett grundämne?

Ett grundämne kan ha två innebörder. Ett grundämne är antingen ett atomslag, eller ett kemiskt ämne bestående av en enda typ av atomslag.

Övningsuppgift 2

Här finns en övningsuppgift som kräver ett studentkonto eller skolkonto.

Övningsuppgift 3

Här finns en övningsuppgift som kräver ett studentkonto eller skolkonto.