Meny Stäng

Paracetamol

Strukturformel för paracetamolParacetamol är ett mycket välanvänt läkemedel för smärtlindring och febernedsättning. Det säljs under många namn, såsom Alvedon, Panodil, Pamol och Reliv. Det ingår även i kombinationspreparat med kodein (en opioid) som exempelvis Citodon för ökad smärtlindring.

Paracetamol säljs receptfritt i Sverige, och det går i dagsläget att få tag på det från både apotek och dagligvaruhandel.

 

Effekt 

Paracetamol har analgetisk (smärtlindrande) och antipyretisk (febernedsättande) effekt. Till skillnad från NSAID:s har paracetamol ingen antiinflammatorisk effekt, vilket gör att den har aningen färre användningsområden.

 

Indikationer

Paracetamol kan användas mot olika typer av värk och smärta. Exempel på detta är huvudvärk, menstruationsvärk, muskelsmärta och reumatisk smärta. Det används också som febernedsättande. Man kan även ge paracetamol till barn, fast i lägre doser (kolla i FASS).

 

Skillnaden mellan paracetamol och NSAID:s

Som vi nämnde tidigare i artikeln har paracetamol till skillnad från NSAID:s ingen antiinflammatorisk effekt. Det saknar även de biverkningar från mag/tarm-kanalen, och den ökade blödningsrisken som NSAID:s har. Överlag har paracetamol färre och mildare biverkningar såvida man inte överdoserar den.

 

Hur paracetamol fungerar

Verkningsmekanismen för paracetamol är inte helt kartlagd. Det finns vissa som hävdar att den fungerar via COX-enzymer men det finns inget definitivt på området.

 

Biverkningar

Paracetamol har relativt få biverkningar. Vid långtidsanvändning kan den påverka njurarna, och om den överdoseras är den levertoxisk (läs mer om detta i underartikeln om paracetamolförgiftning).

Som med alla andra läkemedel kan man även få allergiska reaktioner mot det aktiva ämnet eller något av de hjälpämnen som finns i tabletten.