Meny Stäng

Ekvivalenspunkten

För redoxreaktioner används inte begreppet ekvivalenspunkt för mer än att indikera punkten där titreringen är färdig (all reaktant har blivit produkt). Nedanstående information handlar om hur man behandlar ekvivalenspunkten vid syrabastitreringar.

En ekvivalenspunkt vid en syrabastitrering är då vi har neutraliserat ett steg av en syra, eller en bas.

Säg att vi titrerar på en syra (syrans koncentration är okänd). Under titreringen kommer vi att ta all vår syra och föra över den till sin korresponderande bas. Den punkt då vi har tillsatt exakt lika mycket bas som det från början fanns syra kallas för ekvivalenspunkten. Vid ekvivalenspunkten skulle man rent stökiometriskt att ha neutraliserat all syra till korresponderande bas om det inte var en jämvikt.

Om man titrerar på en flerprotonig syra finns det flera ekvivalenspunkter. När det första steget är deprotonerat kallas det för den första ekvivalenspunkten, och när det andra steget är deprotonerat kallas det för andra ekvivalenspunkten, det tredje kallas för tredje ekvivalenspunkten osv.

 

Hur man hittar ekvivalenspunkten i en titrerkurva

Titrerkurva på en syratitrering med ekvivalenspunkten utmärkt Ekvivalenspunkten ligger vid de snabba förändringarna i pH i en titrerkurva. För baser och enprotoniga syror är det relativt lätt att hitta dessa om man har bra rådata från titreringen. Identifiera den branta lutningen och dra ett rakt streck ned till x-axeln. Läs av volymen av tillsatt titrant. Du har nu identifierat ekvivalenspunkten i din titrering. I bilderna till höger går det ganska lätt att hitta ekvivalenspunkterna.

 

Titrerkurva på en bastitrering med ekvivalenspunkten utmärkt Om du har använt Excel för att göra ditt diagram kan du använda programmet för att beräkna den brantaste punkten på kurvan. Du kommer då att få ut en väldigt exakt punkt på vid vilken ekvivalenspunkten finns. Observera att det är ganska omständigt att göra dessa beräkningar i Excel. Vi rekommenderar att du skapar kurvan i Excel, och därefter manuellt hittar volymen vid ekvivalenspunkten.

 

Titrerkurva på tvåprotonig syra med två ekvivalenspunkter

Flerprotoniga syror

När man titrerar på flerprotoniga syror är det inte säkert att man ser alla ekvivalenspunkterna. Svavelsyra (en tvåprotonig syra) har bara en ekvivalenspunkt om man titrerar på den. Detta skapar givetvis problem vid analysen om syrans sammansättning är okänd, då det är svårt att veta om det är en en- eller tvåprotonig syra man titrerar på. Till höger finns en bild på hur en titrerkurva på en tvåpronig syra med synliga ekvivalenspunkter ser ut.

Ytterligare en del man kan utläsa från titrerkurvan är halvtitrerpunkten, vilket vi behandlar i vår nästa artikel i menyn till vänster.