Meny Stäng

Syra-baspar

Ett syra-baspar är de former som en bas respektive syra kan befinna sig i.

\( \mathrm Syra \rightleftharpoons H^+ + Bas\)

För varje syra finns det en korresponderande bas. För varje bas finns det en korresponderande syra. Dessa två kallas för syra-baspar. Saltsyra HCl har kloridjonen Cl som korresponderade bas. Ammoniak NH3 (en bas) har den korresponderande syran NH4+.

För enprotoniga syror gäller:

  • En stark syra har oftast en svag korresponderande bas.
  • En svag syra har oftast en stark korresponderade bas.

För baser gäller:

  • En stark bas har oftast en svag korresponderande syra.
  • En svag bas har oftast en stark korresponderade syra.

 

Syrabasreaktion

Det som kallas för syrabasreaktion är när det sker protonövergångar mellan två olika ämnen. Oftast är detta mellan en bas eller syra och vatten. Det viktiga är att det krävs två syrabaspar för att en syrabasreaktion ska se. Någonting måste ge bort en proton, och någonting måste ta emot den.