Meny Stäng

Allmänt om elektrofores

Elektrofores är en typ av separationsmetod som baseras på förflyttning av laddade partiklar (molekyler/joner) under påverkan av ett elektriskt fält. Elektrofores kan användas både kvantitativt och kvalitativt som en analysmetod.

Mer specifikt kan tekniken användas för att separera partiklar baserat på storlek, laddning, eller hur pass starkt de binder till specifika molekyler/joner.

Läs mer om elektrofores i menyn till vänster.