Meny Stäng

Molmassa

Molmassa används för att beskriva hur stor massa en partikel (atom, molekyl, förening, osv) har i förhållande till ett visst antal partiklar. Molmassa har storheten M och enheten g/mol.

Om vi säger att en förening har molmassan 18 g/mol, så betyder det att vi har en mol av ämnet om vi väger upp 18 g av det.

 

Att bestämma molekylmassan

För att räkna ut en molmassa för exempelvis en molekyl, går du till periodiska systemet och kollar vilken atommassa de olika komponenterna har. Addera ihop dessa och du får en molekylmassa (eller formelmassa). Om vi då väljer en enkel molekyl att räkna på kan vi ta syrgas O2. Syre (O) har den atommassan 16,0 u enligt det periodiska systemet.

Eftersom vi har två syreatomer i vår molekyl, adderar vi de två atommassorna med varandra. 16,0 u + 16,0 u = 32,0 u. Vi har nu en molekylmassa.

 

Att översätta till molmassa

Av anledningar vi inte ska gå närmare in på just nu, så kan man konvertera enheten u till g/mol. I vårt exempel med syrgasen är molekylmassan 32 u, vilket betyder att molmassan är 32 g/mol.

Definitionen för molmassa brukar gås igenom ganska slarvigt på gymnasiet. Lätt förenklat fungererar det som så att molmassan är proportionell mot formelmassan, så att molmassan (M) för ett ämne med formelmassan Mr u är

\(M = M_r\,\mathrm{g/mol}\)

 

Övningsuppgifter

ExempeluppgiftSvarLösning

Vilken molmassa har föreningen \( \mathrm{CH_4}\)?

16,032 g/mol.

Föreningen innehåller ett kol och fyra väte. Vi kollar upp dessa i periodiska systemet, och konstaterar att kol har en atommassa på 12, och att väte har en atommassa på 1,008. Vi adderar ihop dessa till en molekylmassa.

\(M_r=\mathrm{1\cdot (12\,u) + 4\cdot (1,008\,u)=16,032\,u}\)

16,032 u översätts till 16,032 g/mol.

\(M = \mathrm{16,032 g/mol}\)

ExempeluppgiftSvarLösning

Vilken molmassa har föreningen \( \mathrm{NaHCO_3}\)?

84 g/mol.

Föreningen innehåller ett natrium, ett väte, ett kol och tre syreatomer. Vi kollar upp dessa i periodiska systemet, och om vi summerar atommassorna får vi fram en molekylmassa på 84,0 u. 84,0 u översätts till 84,0 g/mol.

\(M=\mathrm{84,0\,g/mol}\)