Meny Stäng

Fällningar

Salter sitter ihop olika bra beroende på vilka joner de innehåller. Ett salt där jonerna binder väldigt hårt till varandra kommer inte att lösa sig i vatten i någon större utsträckning. Orsaken till att vissa salter är mer svårlösliga än andra beror på deras bindningsstyrka, vilken vi konstaterade berodde på följande tre faktorer:

  • Laddningarna på jonerna är lika stora.
  • Elektronegativitetsskillnaden mellan jonerna är låg.
  • Jonerna är ungefär lika stora.

Om vi blandar två olika saltlösningar med varandra (där vardera salt är komplett upplöst) så kan kombinationerna av joner skapa ett svårlösligt salt som ”faller ut”, alltså blir till ett fast salt i lösningen. Detta kan ses som en en slags dimma i lösningen när man blandar dem med varandra, som därefter faller ned på botten av behållaren.

Vilket salt som fälls ut

Det finns vissa tumregler när man ska bedöma vilket salt som kan fällas ut när man blandar två saltlösningar med varandra.

  • Alla nitratsalter (salter som innehåller NO3) är lättlösliga.
  • Alla ammoniumsalter (salter som innehåller NH4+) är lättlösliga.
  • Alla salter som innehåller joner från alkalimetaller (grupp 1) är lättlösliga.
  • Karbonatsalter (salter som innehåller CO32− är oftast svårlösliga, såvida de inte kombineras med ammoniumjoner eller joner från grupp 1.

Med hjälp av dessa tumregler kan man uppskatta vilket salt som fälls ut om man blandar två saltlösningar.

En lösning med BaCl2 och en med AgNO3 blandas och vi ser en fällning. De salter som teoretiskt kan fällas ut är de två nya salter vi kan kombinera ihop från jonerna i den kombinerade lösningen. Detta är då AgCl och Ba(NO3)2. Enligt tumreglerna ser vi att saltet Ba(NO3)2 innehåller nitratjonen, och därmed är lättlösligt. AgCl är därmed saltet som fälls ut.

Vanliga svårlösliga salter

  • AgCl – I stort sett alla silverhalider (silverjoner i kombination med negativ jon från halogengruppen) är svårlösliga.
  • BaSO4
  • CaCO3

Övningsuppgifter

Här finns två övningsuppgifter om fällningar. För att få tillgång till övningsuppgifterna behöver du ett studentkonto eller skolkonto.

Nästa artikel i serien handlar om kristallvatten.