Meny Stäng

Vattnets innehåll

Det som vi i vardagen kallar för ”vatten” är egentligen inte kemiskt sett rent vatten. Det innehåller förutom vattenmolekyler många andra ämnen. Vatten i vanlig bemärkelse innehåller vattenmolekyler, lösta gaser, salter, och andra ämnen. De gaser som är lösta i vatten är exempelvis syrgas och koldioxid. De salter som finns i vatten är oftast koksalt(NaCl), men det finns även mindre mängder av andra salter lösta i vattnet. Förutom de vanliga ämnena som kommer till utifrån har vatten en förmåga att bryta upp sig självt till två andra molekyler. Två vattenmolekyler (H2O) blir till en hydroxidjon (OH) och en oxoniumjon (H3O+). Denna process kallas för autoprotolys. Det finns alltid en liten del av vattnet som är i dessa två former i stället för sitt vanliga tillstånd. Om det finns lika många hydroxidjoner som oxoniumjoner så har vattnet pH 7.
Om vatten är grumligt beror det oftast på partiklar som finns i vätskan. Partiklarna kan exempelvis ha tvättats ur jorden som finns nära vattnet, eller så är vattnet förorenat av något ämne.

 

Syra/bas – pH

Som vi nämnde tidigare på denna sida så kan vattenmolekyler dela upp sig i oxoniumjoner (H3O+) och hydroxidjoner (OH). I vanliga fall då det finns lika mycket av varje sort är pH för vattnet 7. pH är en skala som vanligtvis sträcker sig från 0 till 14.
En syra är ett ämne som lämnar ifrån sig H+ till vattnet. Ett exempel på en syra är saltsyra (HCl). När man kombinerar saltsyran med vattnet sker en kemisk reaktion som gör att vattnet tar emot H+ från saltsyran, och fler oxoniumjoner(H3O+) bildas. Det finns nu ett överskott av oxoniumjoner i förhållande till hydroxidjoner, och då säger man att lösningen är sur. pH är under 7.
En bas är ett ämne som i motsats till en syra tar upp H+ från vattnet. Ett exempel på en bas är ammoniak(NH3). När man kombinerar ammoniaken med vattnet sker en kemisk reaktion som gör att ammoniaken tar upp H+ från vattnet, och skapar på detta sätt fler hydroxidjoner(OH). Det finns nu ett överskott av hydroxidjoner i förhållande till oxoniumjoner, och då säger man att lösningen är basisk. pH är över 7.
En syra och en bas kan neutraliseras om man blandar dem med varandra. Om vi häller i en bas i ett surt vatten kommer basen att ta upp H+ från det sura vattnet, och öka pH. Detta är vad man eftersträvar när man kalkar vattendrag och sjöar i Sverige. Man vill förhindra att försurningen påverkar vattenlivet negativt.