Meny Stäng

Ozon

Ozonets plats i syrets kretslopp är mycket viktig. I stratosfären bildas och bryts ozon ned medan den skyddar oss mot skadlig UV-strålning.

Ozonets plats i syrets kretslopp.

Hur ozon bildas

Ozon bildas genom en så kallad fotolysreaktion. En fotolys är när kemiska ämnen bryts isär pga ljusstrålning. Det första steget är att syrgas träffas av UV-ljus med låg våglängd, vilket resulterar i två syreradikaler.

Syrgas splittas med hjälp av UV-strålning upp till två syreradikaler.

Därefter reagerar en syreradikal med vanlig syrgas för att skapa ozon.

En syreradikal reagerar med syrgas för att skapa ozon.

Ozon är en reaktiv molekyl, och har en relativt kort halveringstid. UV-ljus med högre våglängd som träffar ozon kommer dessutom att driva en fotolys där ozonet sönderfaller till syrgas och en syreradikal.

Ozon bryts ned till en syreradikal och syrgas med hjälp av UV-strålning.

Jämvikten mellan syrgas och ozon i stratosfären kan alltså skrivas på följande sätt:

Syrgas och ozon står i jämvikt med varandra där ozon bildas och bryts ned pga UV-strålning.
Syrgas och ozon står i jämvikt med varandra i stratosfären.

Ozonlagret skyddar mot UV-strålning

Ozon bildas och bryts ned pga UV-strålning. Att de två reaktionerna tar upp UV-ljus av olika våglängd är också anledningen till att ozonlagret i stratosfären absorberar UV-strålning och hindrar den från att nå jordytan.

Ozonlagret skyddar jordytan mot UV-strålning.
UV-strålning delas upp i UVA, UVB och UVC baserat på våglängd. Syrgas och ozon filtrerar bort allt UVC, och majoriteten av UVB.

Miljöproblem – Freoner

Människan har under 1960 till 1990-talet använt ämnen som kallas för klorfluorkarboner (CFC på engelska), mer kända som freoner, vilka bryter ned ozon i stratosfären.

Freoner gör att ozon bryts ned utan att ta upp UV-strålning, vilket resulterar i att mer UV-strålning släpps igenom ozonlagret.

Ozonlagret har på senare tid tagit skada på grund av freonerna, och det uppstår så kallade ozonhål, där det inte finns någon skyddande effekt mot skadlig UV-strålning. Detta resulterar i ökade skador på allt levande som exponeras för solljus, vilket för oss människor märks som en ökad risk för olika typer av hudcancer.

I dagsläget minskar ozonhålen, men det kan ta hundratals år innan freonerna som finns i atmosfären bryts ned, så hålen i ozonlagret kan finnas kvar under en lång tid framöver.