Meny Stäng

Förenklade strukturformler

Inom den organiska kemin (som handlar om ämnen som innehåller kolatomer), använder man ofta förenklade strukturformler. Bland annat är det vanligt att man delar in atomerna i grupper och bara skriver summaformeln för dessa. Många gånger stämmer då inte ordningen på atomslagen med det vi går igenom i artiklen om summaformler.

Normal sett är strukturformeln för etanol följande:

Strukturformel för etanol.

En syre- och väteatom som sitter ihop bildar till exempel en OH-grupp tillsammans, vilket leder till att etanol kan skrivas som:

Strukturformel för etanol med OH-gruppen ihopslagen.

Det händer också att man gör ännu grövre förenklingar och slår ihop kol- och väteatomer som sitter ihop med varandra och i detta fall skriver:

CH3-CH2-OH

Eller helt enkelt:

C2H5OH

Eftersom en organisk molekyl består av en grund eller ett ”skelett” av kol- och väteatomer utelämnar man ibland grupper som innehåller dessa atomslag helt och hållet. Då får man en så kallad skelettformel där varje vinkel eller tom ende innehåller en kolatom med tillhörande väteatomer. Butan och etanol kan på detta sätt skrivas om till:

Skelettformler för butan och etanol.

Skelettformler kan kanske kännas som ett sätt att bara krångla till det. Och ja, många gånger kan det vara så. Men speciellt när det gäller stora kol- och väterika molekyler underlättar det verkligen att använda sig av dem. Se till exempel strukturformeln nedan, som föreställer vitamin A och som blir betydligt enklare som en skelettformel.

Strukturformler för vitamin A.

Observera att skelettformler är överkurs att kunna skriva på högstadiet, och att meningen med detta bara är att du i alla fall ska ha en liten aning om vad de betyder, ifall du stöter på dem när du söker fakta om kemi.