Meny Stäng

Uppgifter kemisk bindning

Allmänna frågor

Vad är en atomorbital?
Vad är skillnaden mellan atomorbitaler och elektronskalen i Bohrs atommodell?
Vad representerar en bild av en atomorbital?
Ligger 2pO eller 2pF lägst i energi?
Varför är en π-bindning i allmänhet svagare än en σ-bindning?
Varför ligger antibindande orbitaler högre i energi än bindnande orbitaler?

Hybridorbitaler och orbital-energidiagram

Välj ut någon/några av följande molekyler (översta raden enkla, nedersta raden till höger svårare).

strukturer

Välj nu några bindningar. Analysera dem i tur och ordning utifrån följande deluppgifter.

a) Vilken hybridisering har de ingående atomerna? Vilken bindningtyp rör det sig om: σ och/eller π?

b) Rita systematiskt upp orbital-energi-diagram som beskriver hur bindningarna konstrueras från atomorbitaler. Rita gärna först atomorbitalerna för de fria atomerna, därefter eventuella hybridorbitaler och bilda slutligen de relevanta molekylorbitalerna.

Bindnande och antibindande

Förklara hur det kommer sig att H2 existerar, medan He2 är ytterst instabilt (om det ens existerar)?

Hitta atomer med olika hybridisering

Att kunna bestämma hybridisering är viktigt för att förstå både struktur och reaktivitet. Använd strukturen för NanoKid (har syntetiserats på riktigt!) och testosteron (ett viktigt hormon i kroppen) för att exemplifiera följande saker:

a) En sp3-hybridiserad kolatom
b) En sp2 -hybridiserad kolatom
c) En sp-hybridiserad kolatom
d) En sp3 -hybridiserad heteroatom
e) En sp2 -hybridiserad heteroatom
f) En bindning mellan atomer med olika hybridisering.

Hybridisering

CH3+ är ett exempel på en så kallad karbokatjon och är en mycket reaktiv partikel. Dess struktur är plan. Vad kan man gissa att kolatomen i CH3+ har för hybridisering?

Hybridisering

bensynStrukturen till höger visar den spännande föreningen bensyn. Den förekommer som ett mellansteg i vissa substitutionsreaktioner (mer om detta om du fortsätter läsa organisk kemi!). Använd dina kunskaper om hybridorbitaler för att förklara varför bensyn är en mycket instabil förening, som snabbt reagerar vidare.