Meny Stäng

Högstadiebiologi

Den information som finns under kategorierna till vänster är menad att vara ett sätt att enklare förstå den biologi du för närvarande läser, kommer att läsa, eller som repetition.

Högstadiebiologin är inriktad på att lära sig biologiska grundprinciper. Den grundar sig på frågor såsom: Vad är liv och hur delas det upp? Vad är ekologi och hur fungerar de enklare funktionerna i människokroppen?

När du skriver arbeten inom biologin: kopiera ALDRIG text från böcker eller internet, dina lärare kommer med stor sannolikhet att upptäcka detta och ge dig underkänt. Skriv alltid dina egna texter!

Om du vill kommentera innehållet eller ställa frågor går det bra att maila oss. Gå till ”Kontakta oss” för att skicka ett meddelande.