Meny Stäng

Bohrs atommodell

I gymnasiekemin brukar man använda Bohrs atommodell för att beskriva hur en atom fungerar. Som alla andra modeller är det en förenkling av något mycket mer komplicerat. Detta är en modell som används främst inom kemin, vilket innebär att den förklarar mycket av det som är relevant för att förstå kemiska reaktioner. Nedan ses en film som ger en översikt på området.

Atomen har en kärna som består av protoner och neutroner. Runt kärnan kretsar elektroner i olika elektronskal.

bohr_atom

Protonen har en positiv elementarladdning, och elektronen har en negativ elementarladdning. Neutronen är oladdad.

Det finns alltid lika många protoner som elektroner i en atom. Om det är olika många protoner och elektroner handlar det istället om en jon av en atom.

Neutronerna håller ihop de positiva protonerna i kärnan via stark växelverkan, då protonerna annars hade repellerat varandra pga. sin positiva laddning. Antalet neutroner kan variera i en atom med ett visst antal protoner, men det finns oftast ungefär lika många neutroner som protoner i en atom. Läs mer om detta i artikeln om isotoper.

Massan hos protoner, neutroner och elektroner beskrivs med den atomära massenheten (u). En proton har massan 1,007 u, en neutron har massan 1,009 u, och en elektron har massan 0,000549 u. En jämförelse av de partiklar som atomen består av kan ses nedan:

Symbol Massa Laddning
Proton p+ 1,0073 u +1
Elektron e 0,000549 u −1
Neutron n 1,0087 u 0

Övningsuppgifter

Övningsuppgift 1Svar

En atom har alltid lika många elektroner som neutroner. Rätt eller fel?

Fel. En atom har lika många elektroner som protoner.

Övningsuppgift 2Svar

En atom är alltid oladdad. Rätt eller fel?

Rätt. En atom är alltid oladdad. Om den har ett överskott eller underskott på elektroner är det istället en jon.

Övningsuppgift 3Svar

Var i atomen finns majoriteten av massan?

I kärnan. Både protoner och neutroner har en väldigt stor massa i förhållande till elektronerna. Både neutroner och protoner finns i kärnan.

Nästa artikel i serien handlar om elektroner.