Meny Stäng

Elektrolys

I vanliga fall sker alla reaktioner spontant. När en ädlare metall kommer i kontakt med en oädlare så kommer alltid den oädla att oxideras först om de utsätts för en oxiderande miljö.

Om detta alltid hade varit fallet så hade vår förmåga att framställa metaller varit mycket begränsad då alla oädla metaller alltid hade varit joner. Nu är det som så att vi kan framställa oädlare metaller från joner med hjälp av elektrolys.

Elektrolys är en process där man med hjälp av elektrisk ström driver en redoxreaktion. Redoxreaktionen som drivs är inte spontan i vanliga fall, utan tvingas fram med hjälp av elektrisk ström. Lite förenklat kan man säga att de normalt spontana redoxreaktionerna går baklänges, men det är inte helt så enkelt som vi kommer att gå igenom senare.

För att utföra elektrolys behövs flera komponenter:

  • En strömkälla. Detta är ”motorn” för elektrolysen som gör att de normalt icke-spontana reaktionerna kan ske.
  • En elektrolyt. Detta kan vara en vattenlösning med upplösta joner i, eller ett flytande salt.
  • En behållare får elektrolyten.
  • Två elektroder: en anod, och en katod.

 

Vid anoden (ansluten till pluspolen) kommer elektroner att tas upp från lösningen. Vid anoden sker en oxidation av något ämne.

Vid katoden (ansluten till minuspolen) kommer elektroner att tryckas ut i lösningen. Vid katoden sker en reduktion av något ämne.

Det finns en minnesregel för vilken del som är positiv och negativ i en elektrolys. En elektrolys kräver ström, vilket kostar pengar, och då blir man PANK. PANK – Positiv Anod, Negativ Katod.

 

 

I vanliga fall så är reaktionen \( \mathrm 4Al + 3O_2 \longrightarrow \:2Al_2O_3\) spontan.

Om vi i stället kör en elektrolys på detta i smält aluminiumoxid så kommer den motsatta reaktionen att ske:

\( \mathrm 2Al_2O_3 \longrightarrow \:4Al + 3O_2\)