Meny Stäng

Syrakonstanten

När man räknar matematiskt på hur mycket av en syra som är protolyserad (har avlämnat sina protoner) använder man sig av syrakonstanten Ka. Syrakonstanten är kopplad till jämviktskontanten, och visar hur mycket av en syra som är protolyserad. För en svag syra kommer reaktionen att vara förskjuten åt vänster, och väldigt få av syramolekylerna har lämnat bort sina protoner. För en stark syra är reaktionen förskjuten åt höger, och få eller inga syramolekyler finns kvar som inte har lämnat ifrån sig sina protoner.

\( \mathrm{Syra + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + Bas}\)

\( K_{\mathrm{a}} \,=\, K\, \mathrm{\times [H_2O] = \frac{[H_3O^+] \times [Bas]}{[Syra]}}\)

Man lägger in vattenkoncentrationen i Ka för att slippa ha med och dela med ett varje gång man räknar på det. Koncentrationen av vatten är dessutom i stort sett konstant i en vattenlösning.

Ka har därmed enheten mol/dm3.

  • Om Ka är högt är det en stark syra.
  • Om Ka är lågt är det en svag syra.

Man kan även minuslogaritmera Ka, och få ut pKa på en syra.

  • Om pKa är högt är det en svag syra.
  • Om pKa är lågt är det en stark syra.

 

Något som är viktigt att tänka på är att speciellt svaga syror fungerar som jämvikter. Om vi tillsätter en stark syra till lösningen kommer jämvikten för den svaga syran att förskjutas åt vänster, då den korresponderande basen på höger sida i reaktionsformeln tar upp protoner.

\( \mathrm{Syra + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + Korresponderande\:bas}\)

 

Viktiga formler

\( \mathrm{\mathit{K}_{a} = \frac{[H_3O^+] \times \:[Bas]}{[Syra]}}\)

\( \mathrm{p\mathit{K}_a = -\lg(\mathit{K}_a)}\)

\( \mathrm{\mathit{K}_a = 10^{-p\mathit{K}_a}}\)