Meny Stäng

Kemi

Bilder på berömda kemister

Kemi är en vetenskap som fokuserar på hur materia är uppbyggt och hur den omvandlas mellan olika former. Storleksordningen på det man inom kemin arbetar med är vanligtvis på atomnivå, upp till cellnivå.

Kemi var från första början något som vi idag kallar för alkemi, att göra oädla metaller till guld. Med dessa försök uppstod en kunskap om hur ämnen beter sig, och hur de kan omvandlas genom reaktioner med andra ämnen. Dagens kemi är otroligt omfattande, och går in i både fysiken och biologin. Matematiken som används inom kemin är relativt enkel, och överstiger för det mesta inte grundläggande gymnasienivå.

Vi går på våra sidor igenom allt på ett pedagogiskt och enkelt sätt, för att maximera förståelsen av det ni läser.

Om det är några som helst oklarheter, tveka inte att kontakta oss.