Meny Stäng

E-kolv

E-kolven, eller Erlenmeyerkolven är ett mycket vanligt kärl som finns på i stort sett alla laboratorier.

 

Funktion

Schematisk bild på hur en E-kolv ser ut.En E-kolv är ett koniskt kärl med platt botten.

På grund av dess platta botten kan E-kolven placeras på valfri vågrät yta och förbli stående, vilket är en fördel mot exempelvis rundkolven.

Den smala halsen gör att man lätt kan greppa E-kolven eller sätta den i hållare av olika slag. Dessutom förhindrar den avdunstning, vilket är bra när man hanterar föreningar med låg kokpunkt eller värmer upp en vätska.

På grund av dess koniska form går det mycket lätt att virvla runt innehållet utan att något skvätter ut. Detta är fördelaktigt om man exempelvis ska lösa upp ett salt eller se till att någonting är bra blandat.

 

Användningsområde

E-kolven har många användningsområden. Dess främsta användningsområde är just förvaring av vätska, vilket den gör mycket bra på grund av en platt botten (ger stabilitet), en smal hals (förhindrar avdunstning) och volym-markeringar för att uppskatta ungefär hur mycket vätska man har.

E-kolven kan användas för uppvärmning av en vätska. Detta kan göras med bunsenbrännare, värmeplatta, vattenbad eller oljebad. E-kolven är att föredra framför en vanlig bägare vid uppvärmning på grund av den smala halsen som förhindrar att allt för mycket vätska avdunstar, och att vätskan går en aning snabbare att värma upp.

Ytterligare ett användningsområde är vid titrering. Man lägger oftast den lösning man ska analysera (titrand) i en E-kolv, och därefter droppar ned titrant i lösningen från en byrett. E-kolvens innehåll kan antingen skakas runt för hand eller röras runt av en magnetomrörare.

E-kolven kan ibland användas för ”långtidsförvaring” över natt eller liknande om man sätter i en glaskork i öppningen för att förhindra avdunstning och kontamination av andra ämnen. Det är dock inte alla E-kolvar som har denna möjlighet.

 

Säkerhet

E-kolven är i sig en ganska harmlös konstruktion. Den består oftast av glas, så var medveten om att den kan spricka om den slår i hårda och/eller spetsiga föremål.

Vid uppvärmning bör du vara försiktig med att fylla E-kolven med allt för mycket vätska. Om vätskan börjar stötkoka kan den smala halsen fungera som ett koncentrerande munstycke som gör att vätskan flyger en bra bit upp i luften. Se alltid till att ha marginal till halsen på E-kolven när du värmer vätskor i den.