Meny Stäng

Ryggradslösa djur

Ryggradslösa djur är alla djur som inte har någon ryggrad under någon del av sin utveckling till fullvuxen individ. Detta är en mycket stor grupp – över 90 % av jordens djurarter tillhör den!

Vi ska på denna sida gå igenom vilka grupper som existerar inom de ryggradslösa djuren och vad som kännetecknar dessa grupper, eller ”stammar” som det heter på biologispråk. Vi kommer efter varje kategori även skriva hur de förökar sig.

Könlig förökning betyder att en individ blandar sina arvsanlag med en annan och producerar en ny individ som avkomma.

Könlös förökning betyder att de förökar sig antingen genom att producera en exakt kopia av sig själv eller att en ny individ växer fram från en avbruten bit av den första individen. Könlös förökning är egentligen kloning, då ingen genetiskt ny individ skapas.