Meny Stäng

Cirkulationen

Encelliga organismer utbyter kemiska ämnen, såsom gaser och näringsämnen, direkt med omgivningen. När encelliga organismer för väldigt länge sedan förenades och bildade flercelliga organismer förlorade många av cellerna denna direkta kontakt med omgivningen. Cellerna kunde därmed inte längre utbyta ämnen direkt genom sina cellmembran med livsmiljön omkring dem. Allteftersom livets komplexitet ökade utvecklades därför en inre ström av näringsämnen mellan cellerna hos dessa livsformer.

Flercelliga organismer idag bär på ett uråldrigt band till dessa ursprungsdjur och hyser utvecklade system av dessa inre strömmar.

Större flercelliga organismer – såsom människan – har utvecklat ett än mer avancerat system för att transportera ämnen till och från cellerna. Systemet bygger på att blod cirkulerar och utbyter ämnen med kroppens alla celler. Man kallar detta livsnödvändiga system för cirkulationssystemet (även blodcirkulationen, blodomloppet, kardiovaskulära systemet eller hjärt-kärlsystemet).

 

Delar av kroppen samverkar

Cirkulationssystemet är ett organsystem, vilket betyder att flera organ arbetar tillsammans som en enhet. Hjärtmuskeln och blodkärlen kan båda ses som två separata men tämligen integrerade organ med gemensam funktion. Även blodet, som betraktas mer som en kroppsvätska än som ett organ, delar denna funktion. Den gemensamma funktionen är att upprätthålla ett flöde av olika ämnen mellan olika celler i kroppen. Betydelsen av detta system exemplifieras av vad som händer då cirkulationssystemet inte längre lyckas upprätthålla flödet. Hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp är alla exempel på sjukdomar där cirkulationssystemet inte längre förmår blodförsörja celler i en vävnad. Hjärt-kärlsjukdomarna (sjukdomar som drabbar hjärta och blodkärl) är den vanligaste orsaken till död i Sverige och i praktiskt taget alla andra industrialiserade länder.

Förutom hjärtat, blodkärlen och blodet kan även andra delar av kroppen anses tillhöra cirkulationssystemet. Levern, mjälten, njurarna, lungorna och lymfsystemet har funktioner som är tätt anknytna till cirkulationen.

 

De artiklar som ingår i detta tema försöker i fem stycken delar ge en bild av cirkulationen i kroppen. Tre av dessa går igenom cirkulationssystemets komponenter – hjärtat, blodkärlen och blodet. De övriga två behandlar cirkulationssystemets funktioner och det intima samspelet mellan blodet och kroppens vävnader.