Meny Stäng

Molekylmassa

I gymnasiekemin brukar man säga att molekylmassa används för att beskriva massan hos en molekyl.

Storheten för molekylmassa är m, och enheten är u.

Att beräkna molekylmassan

För att beräkna en molekylmassa måse du först känna till vilken summaformel molekylen har. Det räcker inte med en empirisk formel (i sådana fall beräknar du formelmassan), utan det är en summaformel som behövs.

När du väl känner till summaformeln så adderar du ihop atommassorna av alla beståndsdelarna i summaformeln. Du har nu beräknat molekylmassan för din molekyl.

Övningsuppgifter

ÖvningsuppgiftSvarLösning

Vilken molekylmassa har etanol C2H6O (eller C2H5OH)?

46 u

Vi känner till summaformeln för molekylen, C2H6O. Vi letar upp atommassorna i periodiska systemet:

C: 12,0 u
H: 1,0 u
O: 16,0 u

Vi adderar nu ihop atommassorna i summaformeln:

= 2∙(12 u) + 6∙(1 u) + 1∙(16 u) = 46 u.

Vår molekylmassa är med andra ord 46 u.

ÖvningsuppgiftSvarLösning

Vilken molekylmassa har glukos, C6H12O6?

180 u

Vi känner till summaformeln för glukos: C6H12O6. Vi letar upp atommassorna i periodiska systemet:

C: 12,0 u
H: 1,0 u
O: 16,0 u

Vi adderar nu ihop atommassorna i summaformeln:

= 6 ∙ (12 u) + 12 ∙ (1 u) + 6 ∙ (16 u) = 180 u.

Molekylmassan för glukos är 180 u.