Meny Stäng

Fysik

Bilder på berömda fysiker

Fysiken är vetenskapen där man studerar universums beståndsdelar och vilka krafter som verkar mellan dessa. Man studerar allt från universums allra minsta beståndsdelar på subatomär nivå till hur universum är strukturerad, dess uppkomst och utveckling. Fysiken är också den mest grundläggande naturvetenskapen eftersom de andra lyder under fysikens lagar. Förutom större kunskaper om det universum vi lever i har fysiken också gett oss en rad teknik som förändrat vårt samhälle, kunskaperna har även fört oss utanför jorden. Människan har besökt månen, och vi har skickat sonder ut i solsystemet. Med hjälp av fysiken kan vi närmare lära känna verkligheten vi lever i.