Meny Stäng

Bunsenbrännare

En bunsenbrännare finns i de flesta kemilaboratorier, och används flitigt, speciellt under utbildning. Det finns dock många säkerhetsaspekter man måste känna till vid användandet av bunsenbrännare.

Funktion

En schematisk bild på en bunsenbrännare.Till höger kan du se en schematisk bild på en bunsenbrännare. Gas kommer in via en slang längst ned på brännaren. Gasen består vanligtvis av metangas eller gasol (blandning av propan och butan). Gasen blandas med luft vid luftintaget, och denna blandning förbränns vid toppen av brännaren. Det finns vanligen ett reglage för luftintaget som bestämmer hur mycket luft som blandas med gasen, men inte är medritad på vår bild till höger. Luftandelen bestämmer vilken sorts låga du får, och mängden gas bestämmer hur hög lågan blir. För maximal värme vill du ha en blå, nästan genomskinlig låga. Temperaturen är som högst längst upp i den innersta blåa lågan. För att tända brännaren öppnar du gastillförseln och luftintaget, och för därefter en tändsticka eller liknande till brännarens topp för att antända gasen.

Användningsområde 

Bunsenbrännare med trefot nät och behållareEn bunsenbrännare används för att värma upp eller sterilisera något. Om man vill värma upp en vätska, så ställer man upp det som i bilden till höger. Ett nät av värmetåligt material placeras ovanpå en trefot för att efterlikna en värmeplatta. Ovanpå nätet placeras något slags behållare med platt botten, och innehållet i behållaren värms upp.

Bunsenbrännaren kan även användas för att sterilisera metallföremål. Detta används inte så mycket i ren kemi, men odlar man bakterier eller eukaryota celler är det viktigt att man inte får in oönskade celler på fel ställen. Man kan då sterilisera viss metallutrustning genom att föra in den i lågan tills metallen glöder, då detta dödar alla celler som kunde ha varit på utrustningen.

Säkerhet

Vid användning av en bunsenbrännare är det flera saker du måste ta hänsyn till för att inte råka ut för olyckor.

Tända brännaren

När du ska tända brännaren är det viktigt att detta sker på rätt sätt. För aldrig eld till gasledningen eller luftintaget. Se alltid till att föra tändstickan (eller vad du nu använder för att tända lågan) till brännarens topp via sidan eller snett nedifrån för att undvika att den första flamman slår upp på din hand.

Om du ser lågor vid luftintaget ska du omedelbart bryta gastillförseln, då det annars kan ta eld i gasslangen, som därefter letar sig till gaskällan.

Efter att du har tänt brännaren och justerat luftintaget så att det är ganska öppet ska du få fram en blå låga som ”susar” lite grann. Om du får en grön låga som ”fräser” betyder det att det brinner vid luftintaget (metallen på insidan av brännaren ger färgen). Stäng även i detta fall av gastillförseln. En enkel minnesregel är här att du vill ha en blå liten älva, och inte en fräsande grön drake när du tänder en brännare.

När brännaren är aktiv

När du har en öppen låga i din närhet bör du alltid vara försiktig.

  • Allt långt hår bör vara uppsatt för att undvika att det fattar eld vid slumpmässig kontakt med lågan.
  • Se till att inget brännbart finns i brännarens närhet. Lägg undan papper och böcker och ha brännaren på ett fast underlag.
  • Ha alltid kontroll på var det finns öppna lågor på laboratoriet. Om du inte har koll på var de finns någonstans kan du råka luta dig åt fel håll och någonting på dig kan ta eld.
  • Släck brännaren när den inte ska användas på ett tag för att undvika olyckor.
  • Ha respekt för eld. Lek inte med lågan, då något kan fatta eld och de andra på laboratoriet också sätts i fara.