Meny Stäng

Kolets kretslopp

Kol är en central del av alla levande organismer, och cirkulerar runt i naturen på flera olika sätt. Vi ska här gå igenom hur kolets kretslopp (även kallat kolcykeln) fungerar.

Kol kan finnas i en mängd olika former. Det finns i organiska molekyler som bygger upp allt liv, oorganiska föreningar som kalksten, och även luften som koldioxid.

Kolets kretslopp som översiktsbild.
Kol rör sig via koldioxid, levande organismer, kalksten, organiska sediment och olja.

Kol förflyttar sig mellan olika ställen i naturen. Om vi tittar på koldioxid som utgångspunkt så kan det användas av bland annat växter för att skapa organiska molekyler via fotosyntes. De organiska molekylerna kan frisättas tillbaka till koldioxid via respiration (cellandning), nedbrytning eller förbränning. Om det organiska materialet inte bryts ned när organismen dör kan det istället begravas under marken i miljontals år för att vid specifika förhållanden bilda fossila bränslen. I vatten löses koldioxid upp och kan användas till fotosyntes under vattnet. Det kan också ombildas till olika karbonater, och lagras in som kalksten.

Varför är kol intressant?

Kol som atomslag som är grunden till i princip alla molekyler vi och vår levande omgivning består av. Alla proteiner, kolhydrater, och fetter innehåller kol. Allting du äter innehåller kol i varierande mängd, och du bryter ned kolbaserade ämnen för att få energi, och andas ut koldioxid. Koldioxid har dessutom långtgående effekter på vår miljö, vilket du får läsa mer om senare.

Artiklarna i serien om kolets kretslopp

  1. Koldioxid och hur det skapas
  2. Fotosyntes
  3. Kolcykeln och vatten
  4. Fossila bränslen 
  5. Kolets miljöpåverkan