Meny Stäng

Buffertlösning

En buffertlösning är en vattenlösning som vanligtvis innehåller en svag syra och dess korresponderande bas i någon proportion.

Funktionen av en buffertlösning är att hålla pH stabilt. Om pH i lösningen höjs kommer detta att kompenseras av att den svaga syran avger H+ och sänker pH igen. Om pH minskar kommer basen att ta upp H+ och pH ökar igen.

Beroende på vilken syra (och därmed också dess korresponderande bas) vi har i buffertsystemet, så varierar det pH som mest buffertkapacitet erhålls vid. Den optimala buffringen sker när vi har ett förhållande mellan syran och dess korresponderande bas som är 1:1. Vid detta förhållande är pH = pKa för syran, och därmed buffrar en bufferlösning bäst vid ett pH som är nära syrans pKa.

Buffertlösningar används inom många levande organismer, inkluderat människor för att reglera pH. I blodet har vi en buffertlösning som håller pH inom ett ganska snävt område som behövs för att vi ska överleva.

Läs mer om hur man beräknar pH i en buffertlösning i artikeln om buffertformeln som du kan hitta i menyn till vänster.