Meny Stäng

Amfolyt

En amfolyt är ett ämne som kan reagera antingen som en syra eller en bas beroende på omgivningen.

Vatten är ett exempel på detta.

I reaktion med en syra agerar vatten som bas: \( \mathrm{H_2O + HCl \longrightarrow \:H_3O^+ + Cl^-}\) 

I reaktion med en bas agerar vatten som syra: \( \mathrm{H_2O + NH_3 \longrightarrow \:OH^- + NH_4^+}\)

Andra exempel på amfolyter är vätekarbonat \( \mathrm{HCO_3^-}\), vätesulfat \( \mathrm{HSO_4^-}\), vätefosfat \( \mathrm{HPO_4^{2-}}\) och divätefosfat \( \mathrm{ H_2PO_4^-}\).

 

Hur man identifierar en amfolyt

För det första måste föreningen innehålla väte. Om föreningen inte innehåller väte kan den inte fungera som en syra, och kan inte heller vara en amfolyt. Vidare så måste vätet sitta fast i föreningen på ett sådant sätt att det kan lossna. Väten som binder direkt till kol i kolväteföreningar är exempel på väten som inte brukar lossna, men om det däremot sitter på ett syre kan det ofta lossna från föreningen.

Efter att du har konstaterat att föreningen kan vara en syra får du reda ut om den även kan vara en bas. Detta är lite svårare, och du kan kolla på om föreningen har ett fritt elektronpar som kan ta upp en proton. Fria elektronpar på kväve kan ofta ta upp en extra proton för att skapa en ammonium-jon. Negativt laddade syren är också bra på att ta upp protoner.