Meny Stäng

Skillnader mellan arkéer och bakterier

Arkéer (Archaea) och bakterier är båda prokaryoter. De är således väldigt lika varandra. Det finns dock ett flertal punkter som skiljer dem åt.

Strukturella skillnader mellan bakterier och arkéer markerade i blått.

Nedan följer en tabell över skillnader mellan arkéer och bakterier. Under tabellen finns en utökad förklaring på respektive skillnad.

Bakterier Arkéer
Cellmembran Ester-bindningar i fosfolipiderna (som eukaryoter). Skapar bilager (två lager fosfolipider). Eter-bindningar i fosfolipiderna. Kan skapa monolager (enkelt lager fosfolipider).
Yttre membran Endast Gramnegativa bakterier. Nej.
Cellvägg Ja. Byggd av peptidoglykan, tekoinsyra och lipotekoinsyra. Ja (några undantag). Består oftast av pseudopeptidoglykan, polysackarider eller glykoprotein.
Flageller Drivs av H+-transport. Byggd av flera filament som roterar separat. Drivs av ATP (mekanism okänd). Byggd av ihopbuntade filament som roterar som en enhet.
Metabolism Varierande typer av metabolism. Varierande typer av metabolism.

Cellmembran

Bakterier har (precis som eukaryoterna) ester-bindningar i sina fosfolipider. De skapar ett fosfolipidbilager som cellmembran. Gramnegativa bakterier kan ha ett yttre cellmembran, vilket arkéer inte har.

I skillnad till bakterierna har arkéer eter-bindningar i sina fosfolipider. Vissa arkéer kan dessutom skapa en form av enkelt fosfolipidlager.

Cellvägg

Cellväggen är hos bakterier uppbyggd av främst peptidoglykan. Arkéer använder istället pseudopeptidoglykan, polysackarider eller glykoprotein för att bygga sin cellvägg.

Flageller

Bakteriers flageller drivs via transport av H+-joner. De består oftast av flera filament som roterar separat.

Arkéers flageller drivs av ATP (mekanism okänd). Flagellerna består av ihopbuntade filament som roterar som en enhet.

Metabolism

Både arkéers och bakteriers metabolism varierar stort. I många avseenden är arkéers metabolism mer lik eukaryoters metabolism än bakteriers. Det är dock svårt att säga något slutgiltigt om absoluta skillnader då metabolismen inom respektive domän varierar mycket.