Meny Stäng

Streckformel

En strukturformel i sig ger ganska mycket information, men tar lång tid att rita klart.

När man inom den organiska kemin ritar bilder på föreningar skriver man inte ut all information. Man använder ett system som kallas för ”streckformler” för att beskriva en organisk förening.

Nedan följer de bindningstyper som används inom organisk kemi:

bond_types_1

Föreningen efter ettan har en enkelbindning, efter tvåan är en dubbelbindning, och efter trean är en trippelbindning.

Trots att det är väldigt informativt att rita ut alla ingående kol och väteatomer så tar det väldigt lång tid att rita ut allt. Därför går man på följande sätt:

bond_types_2

Detta är samma bild som den vi tidigare visade, med skillnaden att vi varken ritade ut kol eller väte.

För att se var det finns kolatomer så veckar man linjerna där kolatomerna finns.

but-2-ene_1

De två ovanstående föreningarna är likadana. Den enda skillnaden är att vi skrev ut alla kol och väten i den nedre föreningen.

Om vi vill reda ut hur många väteatomer som finns vid varje kol så kollar man först på hur många bindningar som kommer till det kol vi kollar på. Kol har förmågan att binda till 4 andra atomer med kovalenta bindningar. Om vi först kollar på hur många bindningar till andra kol som det kolet vi tittar på så ser vi att det längst till vänster har en bindning upptagen. Resten av dessa binder till väten. Alltså binder kolet till ett annat kol, och tre väten.

Nästa i raden har tre bindningar upptagna. Den binder till ett kol en gång, och till ett annat två gånger. Detta kol har med andra ord en bindning ledig, och binder därför till ett väte.

but-2-ene_2

Detta är alla de förkunskaper du behöver för att kunna läsa av bilderna i våra artiklar.