Meny Stäng

Gymnasiefysik

Den information som finns under kategorierna till vänster är menad att vara ett sätt att enklare förstå den fysik som gymnasiet behandlar. Artiklarna behandlar samtliga områden grundligt och är utformade för att vara så lättförståeliga som möjligt. Målet med denna sektion är att man skall kunna lära sig all fysik som gymnasiefysiken normalt omfattar genom att läsa samtliga artiklar och räkna igenom samtliga uppgifter.

Gymnasiefysiken täcker delar av klassisk mekanik, ellära, astronomi, relativitet och vågrörelselära. Matematiken gör ett påtagligt framträdande då det är språket som de fysikaliska sammanbanden är uttryckta i. Det innefattar sammanband som Isaac Newton, Albert Einstein, Neils Bohr och Max Planck upptäckt, för att nämna några av de riktigt stora.

Det är nu resan in i fysikens värld börjar bli spännande!

När du skriver arbeten inom fysik: kopiera ALDRIG text från böcker eller internet, dina lärare kommer med stor sannolikhet att upptäcka detta och ge dig underkänt. Skriv alltid dina egna texter.

Om du vill kommentera innehållet eller ställa frågor går det bra att maila oss. Gå till ”Kontakta oss” för att skicka ett meddelande.