Meny Stäng

Inlämningsarbeten

Inlämningsarbeten i skolan kan se ut på många sätt. Det finns dock lite riktlinjer på hur ett inlämningsarbete generellt ska vara utformat.

  • Skriv alltid på korrekt svenska. Undvik talspråk och slang.
  • Överanvänd inte facktermer. Dessa fyller ett syfte då de förklarar ett fenomen, men förutsätt inte att läsaren redan kan alla dessa termer.