Meny Stäng

Valenselektroner

I valensskalet (det yttersta elektronskalet som innehåller elektroner) finns det 8 eller färre elektroner. K-skalet innehåller maximalt 2 elektroner som valensskal. Även om elektronskalet har plats för fler elektroner än 8, så fylls den bara till 8 om det är valensskal, vilket kallas för oktettregeln.

Det är antalet valenselektroner som ger atomen dess egenskaper. Alla atomer som har ett visst antal valenselektroner beter sig på ett liknande sätt. Detta yttrar sig bland annat i vilken sorts bindning atomerna kommer att ha. När en atom eller jon har 8 valenselektroner säger man att den har ett ädelgasskal, och har då väldigt svårt för att reagera med andra ämnen, och är energimässigt väldigt stabil.

Vid övergångsmetallerna fyller man de inre elektronskalen i stället för det yttre. När man kollar på övergångsmetaller som kommer efter varandra, så innehåller de fler elektroner, men har inte nödvändigtvis fler valenselektroner.

Atomer kommer spontant reagera för få ett fullt valensskal på grund av att de blir mer energimässigt stabila. Läs mer om detta i intramolekylära bindningar.

Elektronformel

För att visualisera hur många valenselektroner som en atom har så använder man sig av något som kallas för elektronformel. Elektronformeln visar hur valenselektronerna är fördelade runt atomen.

För att rita en elektronformel inleder du med att skriva ned det kemiska tecknet. Du har fyra sidor runt atomen, vänster, över, höger och under. Varje sida har plats för totalt två elektroner.

Beroende på hur många valenselektroner som atomen har, sätter man först en elektron åt respektive håll. Därefter placeras ytterligare en elektron på respektive ställe. Rent visuellt ser det ut som i bilden nedan:

Hur man ritar elektronformler för grundämnen. Prickar motsvarar elektroner. Varje elektron placeras först ensam på respektive sida av det kemiska tecknet. Därefter sätts ytterligare en till respektive sida.

Elektronformler kan ses som en förenklad variant av lewisstrukturer för molekyler, vilket vi går igenom senare.

Övningsuppgifter

Övningsuppgift 1Svar

a) Hur många elektroner får det maximalt plats i valensskalet?

b) Varför?

a) Det får plats maximalt 8 elektroner i valensskalet (med undantag av K-skalet).

b) När det är 8 elektroner i valensskalet är atomen väldigt kemiskt- och energimässigt stabil.